Làm lại

 Lâu lâu không viết lách gì, khởi động lại thôi. Mục đích lập ra blog này là rèn luyện thói quen quan sát, viết, đưa ra ý kiến và đặt câu hỏi. Khi chưa viết được những bài hay thì việc viết thường xuyên là quan trọng nhất. Trích dẫn một vài câu nói của Hemingway bên dưới để làm động lực: 

 

 

 

writing 6 writing 2hemingwaywriting 5writing 7      writing 3writing 4

Advertisements

A Manly + Easy + Sexy Guideline

A Manly Dress Guideline

I found this when surfing 9gag. I personally like this photo series a lot on following points:

+ its vintage drawing style (I’m not sure on this. If it’s not vintage, can anyone tell me what style is it?)
+ the ‘how-to’ bowtie part
+ it contains very basic guideline on how to dress for men. Basic and extremely sexy at the same time

So, have fun sharing!