Làm lại

 Lâu lâu không viết lách gì, khởi động lại thôi. Mục đích lập ra blog này là rèn luyện thói quen quan sát, viết, đưa ra ý kiến và đặt câu hỏi. Khi chưa viết được những bài hay thì việc viết thường xuyên là quan trọng nhất. Trích dẫn một vài câu nói của Hemingway bên dưới để làm động lực: 

 

 

 

writing 6 writing 2hemingwaywriting 5writing 7      writing 3writing 4

Advertisements

Hello!

Just create this blog to save and share my thoughts as a 20-something in a hectic world.

My goals in creating this blog are to improve my writing and deepen my thinking.

Some first few words and I’m off for running now 😀

See you soon!