Ngày 6 tháng 6 năm 2014


"Điều đáng sợ hơn cả sự cô đơn bạn cảm thấy khi ở một mình là sự cô đơn bạn cảm thấy khi đang ở trong một mối quan hệ." -Cốm-

Advertisements